ארבעה מפגשים בני שעתיים אקדמיות כל אחד

ייצוג הזיכרונות במוח- כיצד נעשה? הפרכת מיתוסים לגבי מוח האדם.
תאוריות על הזיכרון האנושי.
מחקרים בחיות מעבדה בתחום הזיכרון.
שיטות ועצות לשיפור הזיכרון.
תירגול וחיזוק הזיכרון: שמות של מכרים, מספרי טלפון, התמצאות במרחב על פי הנחיה מילולית וללא מפה, זכירת “רשימות מכולת” ומטלות יומיות בעל פה.

 

השאר תגובה